Bevoegdheden

Wat doet het college van burgemeester en schepenen / vast bureau?

Het college / vast bureau breidt de gemeenteraad / OCMW-raad voor en voert de raadsbeslissingen uit. Daarnaast heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente en van de gemeentelijke inrichtingen, de leiding over werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van omgevingsvergunningen, de aanstelling van gemeentepersoneel, … 

Wanneer vergadert het college van burgemeester en schepenen / vast bureau?

Het college / vast bureau komt wekelijks samen op maandagnamiddag in besloten vergadering. Je kan deze vergaderingen dus niet bijwonen. Evenmin worden ze opgenomen of worden er openbare verslagen vrijgegeven.