Bevoegdheden

Wat doet het bijzonder comité voor de sociale dienst?

De hoofdtaak van het bijzonder comité voor de sociale dienst is de behandeling van de aanvragen om maatschappelijke dienstverlening. Het comité beslist bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, schuldbemiddeling of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. 

Daarnaast kan het comité het sociaal beleid van het gemeentebestuur adviseren.

Wanneer vergadert het bijzonder comité voor de sociale dienst?

De vergaderingen van het BCSD zijn niet openbaar. Hulpvragers kunnen voor hun dossier wel gehoord worden.