Werken uitbreiding gemeentehuis gestart: alle diensten onder één dak

13
sep
2023

Begin september zijn de werken voor de uitbreiding van het gemeentehuis van Hechtel-Eksel gestart op de hoek van de Kamperbaan en de Don Boscostraat. “Dankzij de uitbreiding kunnen alle diensten onderdak in één gebouw krijgen. Dit functioneel en duurzaam gebouw wordt zeker en vast een verbetering voor de dienstverlening naar onze inwoners”, licht burgemeester Jan Dalemans toe.

Sinds de integratie van het OCMW met de andere gemeentelijke diensten kunnen burgers voor alle afspraken in het gemeentehuis terecht. Het voormalige dienstencentrum aan de overkant van het gemeentehuis heeft in al die jaren dienst gedaan als dancing en later ook als OCMW en buitenschoolse kinderopvang. Momenteel zijn er nog enkele gemeentelijke diensten gehuisvest, maar intussen is dit geen duurzaam en functioneel ingericht gebouw meer. Dankzij de uitbreiding van het gemeentehuis zullen alle diensten binnenkort in één gemeenschappelijk gebouw optimaal kunnen samenwerken.

Verbetering voor inwoners

“Alle medewerkers zullen in modernere infrastructuur op één plek aan de slag kunnen gaan”, blikt burgemeester Dalemans vooruit. “De aangepaste en duurzamere werkomgeving zal onze organisatie een nieuwe impuls geven. Als lokaal bestuur staan we ten dienste van onze inwoners. Ook zij zullen profiteren van de uitbreiding van het gemeentehuis. Daarom zijn we blij dat de uitbreidingswerken eindelijk van start zijn kunnen gaan.”

Duurzaam bouwen

“Het totaalproject, waaronder de uitbreiding van het gemeentehuis, is in handen van een ontwikkelaar. Op die manier kunnen we duurzaam bouwen zonder onvoorziene meerwerken. Dit komt de timing en het budget zeker ten goede. We hopen dat eind 2024/begin 2025 het nieuwe complex in gebruik zal worden genomen”, stelt de burgemeester van Hechtel-Eksel.