Werken op afspraak

De voorbereidingen voor ‘werken op afspraak’ in het gemeentehuis en OCMW werden reeds voor de lockdown genomen, maar dienden door de dwingende omstandigheden van de coronacrisis versneld gelanceerd te worden. 

Dankzij deze versnelling konden we al in een vroeger stadium inwoners een afspraak aanbieden en op een veilige manier verderhelpen. Geen zorgen voor burgers om in een lange wachtrij op het gemeentehuis of OCMW terecht te komen, maar efficiënte dienstverlening op een gestructureerde, veilige en vlotte manier.

Een afspraak maken kan op drie manieren: 

  • Online via www.hechtel-eksel.be/afspraak
  • Telefonisch via 011 73 40 37 (gemeentehuis) of 011 89 12 12 (OCMW)
  • Tijdens de openingsuren aan het onthaal van gemeentehuis of OCMW