Werken Klein Endstraat en Kortestraat

Als lokaal bestuur werken we al enkele jaren aan de planning van werken in de Klein Endstraat en de Kortestraat. Het gaat over de aanleg van nieuwe gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek. De kleinere werken zijn reeds van start gegaan. De grote grondwerken, waarbij het wegdek wordt opengebroken en de riolering gescheiden wordt, startten op 18 mei. Bijgevolg zullen de Klein Endstraat en de Kortestraat tijdelijk niet bereikbaar zijn. Bewoners moeten hun voertuig in een naburige straat parkeren.

Door de werken aan het kruispunt met de Kortestraat en de Dorpsstraat zal het verkeer op de Dorpsstraat omgeleid worden via de Kamperbaan en het Rode Kruisplein. De werken aan het kruispunt duren tot begin juli. Daarna zal het kruispunt terug worden opengesteld voor alle verkeer in de Dorpsstraat. De werken in de Kortestraat en de Klein Endstraat lopen wel nog verder tot het einde van het jaar.

 

 

Buurtbewoners kregen rond de geplande werken een brief en konden een infoavond bijwonen. Door tijdig via verschillende kanalen te communiceren, trachten we overlast tot een minimum te beperken. Alvast bedankt voor je begrip!