Welzijn

Hechtel-Eksel wil een gemeente zijn waar het aangenaam is om te wonen, leven, werken, … Daarom hechten wij als gemeentebestuur veel belang aan alle aspecten die met het welzijn van onze inwoners te maken hebben. Vanuit de dienst welzijn wordt gewerkt rond preventieve gezondheid, maar ook rond acties voor specifieke doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking, ...