Verwijderen of opvullen buiten gebruik gestelde stookolietank

Online aanvragen verdienactie

Niet meer in gebruik zijnde stookolietanks vormen een verhoogd risico voor doorroesten. Hierdoor kan de stookolie in de bodem of het grondwater terecht komen. Daarom kan je LimbU verdienen voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank. 

Voorwaarden

  • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn in Hechtel-Eksel.
  • Enkel stookolietanks horende bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid komen in aanmerking

Procedure

Je dient een aanvraag in via de website van LimbU: www.mijnlimbU.be 
Hiervoor dien je je eerst te registreren op de website. Vervolgens kan je je met je gebruikersnaam en paswoord aanmelden.

Meebrengen

Volgende documenten moet je in één pdf-document opladen bij het aanvragen van je verdienactie op www.mijnlimbU.be:  

  • Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus.
  • Een attest van tankreiniging van de erkende technicus waarin hij/zij verklaart dat de tank werd verwijderd overeenkomstig de geldende wetgeving.
  • Het identificatieformulier afvalstoffen
  • Een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank heeft verwijderd of opgevuld (max. 1 jaar oud)

Bedrag

75 LimbU indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst
125 LimbU indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve


Contactinformatie