Opslagcontainers voor verenigingen

Door de gemeente Hechtel-Eksel erkende verenigingen kunnen voor de opslag van materiaal een container huren. In kader van de ondersteunende maatregelen rond corona heeft het gemeentebestuur in 2020 geïnvesteerd in de aankoop van 10 containers.

De containers staan in de Heuvelstraat 7, 3940 Hechtel-Eksel en kunnen gehuurd worden voor minimum 1 jaar. De jaarlijkse kostprijs bedraagt €300 en er dient een huurovereenkomst afgesloten te worden. 

De vereniging kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier en dit ten laatste 2 maand voor de startdatum.