Verbod buitenschoolse activiteiten min 13-jarigen niet verlengd

9
feb
2021

Enkele weken geleden nam de gouverneur uit voorzorg een besluit om alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar in de Eerstelijnszone Noord-Limburg stop te zetten tot en met vrijdag 12 februari 2021. Ook onze gemeente viel onder dit besluit.

Afgelopen dinsdag bevestigde de gouverneur het niet verlengen van dit besluit aangezien we in de regio voorzichtig over een gunstige evolutie kunnen spreken. Dit werd zo beslist met inachtname van het intussen aangepaste Ministerieel Besluit én het belang om kinderen en jongeren perspectief te bieden.

Dit wil niet zeggen dat we de teugels vrij mogen laten vieren. Het blijft ontzettend belangrijk dat we met z’n allen de maatregelen strikt blijven opvolgen, ook tijdens de krokusvakantie. Hierbij een overzicht van de maatregelen in het Ministerieel Besluit dat in de Eerstelijnszone Noord-Limburg vanaf zaterdag 13 februari 2021van toepassing zal zijn:

  • Kinderen en jongeren die samenkomen i.h.k.v. activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, blijven in eenzelfde groep en mogen ze niet samen worden gezet met personen van een andere groep. Trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.
  • De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

  • Aantal deelnemers: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met max. 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken. 
  • Locatie: voor kinderen tot en met 12 jaar dienen activiteiten waar mogelijkbuiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende te verluchten. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd. 

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

  • Aantal deelnemers: kinderen tot en met 12 jaar mogen met max. 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met max. 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen); 
  • Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de krokusvakantie blijven gelden. 

De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.