Sportieve en socioculturele participatie

De maatschappij dient in corona- en postcoronatijd op sommige vlakken heropgestart en herdacht te worden. Het is bijzonder belangrijk dat we onze kwetsbare groepen maximaal betrekken in deze maatschappij. Als gemeentebestuur leggen we bijgevolg de nadruk op de toeleiding van specifieke doelgroepen naar deelname aan bestaande sport- en socioculturele initiatieven, die worden ondernomen door verenigingen en andere instanties.