Sociale dienst verhuist naar gemeentehuis

2
dec
2020

De maatschappelijk werkers ontvangen hun bezoekers voortaan met open armen in de nieuwe spreeklokalen in het gemeentehuis.

Eén centraal onthaal

Zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 willen we meer en makkelijker bereikbaar zijn. Een moderne, efficiënte dienstverlening bieden. Na de installatie van een snelloket en het werken op afspraak, voeren we nu een centralisering van onze dienstverlening door. We versmelten gemeente en OCMW fysiek en creëren één centraal loket in het gemeentehuis

  • Dienstverlenende medewerkers die veel met inwoners in contact komen, centraliseren in het gemeentehuis. Daarom kan je vanaf nu, naast de dienst bevolking, het vrijetijdsloket, de dienst bouwen en wonen, ... nu ook de sociale dienst in het gemeentehuis terugvinden.
  • Diensten met een eerder backoffice rol, zoals de communicatie-, preventie- en personeelsdienst verhuizen in de omgekeerde richting, van gemeentehuis naar Sociaal Huis. 
  • De seniorendienst vormt de uitzondering op de regel: zij behouden hun plekje in het Sociaal Huis voor backoffice activiteiten, maar hebben eveneens een frontoffice in het gemeentehuis.

Troeven voor de burger

Gemeente en OCMW op één plek, dat heeft alleen maar voordelen:

  • Het is makkelijker voor jullie, onze inwoners, om alle dienstverlening op één adres te vinden.
  • De mix van gemeente- en OCMW-medewerkers bevordert de integratie tot één bestuur.
  • De samenwerking tussen gemeente en OCMW zorgt voor een socialer en efficiënter beleid.

Bovendien kwam er door de verhuis ruimte vrij waardoor we drie moderne spreekruimten in het gemeentehuis konden creëren. In deze ruimten zal de sociale dienst haar bezoekers voortaan met open armen ontvangen. Gewoon even de straat oversteken dus.