Snelheidsplan

Hechtel-Eksel is de eerste gemeente in Limburg die al haar straten in snelheidszones indeelde. Dit houdt in dat in heel de gemeente drie snelheidsregimes gelden en bijna de helft van de snelheidsborden zijn verdwenen. Je mag in Hechtel-Eksel enkel nog 30, 50 of 70 km/u rijden, op enkele uitzonderingen na.

Bij de indeling van het hele grondgebied in snelheidszones en de bepaling van de maximumsnelheden hield het gemeentebestuur rekening met de functie van de wegen, de afbakening en aard van verblijfsgebieden en plaatselijke ruimtelijke omstandigheden:

  • 30 km/u in schoolomgevingen;
  • 50 km/u in verblijfsgebieden;
  • 70 km/u in buitengebieden. Hier zijn twee uitzonderingen, op een deel van de Kamperbaan en de Eindhovensebaan mag 90 km worden gereden, op de N74 blijft de snelheid 120 km.

De kaart met snelheidszoneringen kan je rechts onder documenten downloaden.

De drie zonale snelheden worden aangeduid met opvallende verkeersborden: een groot wit en rechthoekig verkeersbord met bovenaan de vermelding 'zone' en eronder de geldiende snelheidsbeperking.

De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Deze borden moeten in tegenstelling tot gewone snelheidsborden niet herhaald worden aan elke kruispunt. Hierdoor is bijna de helft van de gewone verkeersborden verdwenen.

Met de invoering van de snelheidszones wil het gemeenbestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente verhogen. Snelheid is immers één van de grote risicofactoren in het verkeer, dit blijkt ook uit de resultaten van de ongevallenanalyse van de lokale politie.