Publieke voorstelling riviercontract Dommel

12
jan
2022

Het riviercontract voor de Dommel is klaar. Het is een heel mooi werkstuk geworden met 46 acties voor de thema’s wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving. Het resultaat getuigt van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners.
 
De Vlaamse Milieumaatschappij nodigt je graag uit om als eerste kennis te maken met de inhoud. Omwille van corona zal de voorstelling gebeuren in een online event op maandag 24 januari van 19.15 tot 21.30 u.

Het programma ziet eruit als volgt:
19.15 u.     Verwelkoming
19.30 u.     Inleiding over riviercontract en ondertekening door betrokken partners
20 u.          Verdieping in kleine groepen. Je kan twee sessies volgen:

  1. Watertekort: welke maatregelen nemen we in het buitengebied?
  2. Watertekort: welke maatregelen nemen we in woonkernen?
  3. Hoe kunnen we overstromingsrisico’s verminderen?
  4. Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren?
  5. Welke kansen zijn er om de waterbeleving rond de Dommel te versterken?

21.15 u.     Terugkoppeling uit de themagroepen en afronding

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan enkel via https://sg.treecompany.be/s3/Riviercontract-Dommel-slotevent en dit tot uiterlijk dinsdag 18 januari 2022. Na je inschrijving ontvang je een Zoom-link om de vergadering digitaal te volgen.