Premie alternatieve energie

De gemeente verleent een premie voor de installatie van een warmtepomp of zonneboiler.

Voorwaarden

  • De installatie moet gebeuren in een vergunde woning in Hechtel-Eksel, die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin.
  • De installatie wordt gedaan door een erkende aannemer.
  • Meer specifieke voorwaarden staan opgesomd in het subsidiereglement alternatieve energie.

Lees zeker het volledige subsidiereglement vooraleer je een aanvraag indient.

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier, binnen de zes maanden na de installatie.

Meebrengen

  • Het aanvraagformulier
  • Een grondplan van de woning met aanduiding van de zonneboiler of warmtepomp
  • Een keuringscertificaat
  • Een kopie van de factuur
  • Een kopie van de bouwvergunning

Bedrag

De premie hiervoor bedraagt 25% van de kostprijs van de installatie:

  • met een maximum van €500 voor een warmtepomp,
  • met een maximum van €250 voor een zonneboiler.