Parkeerverordening

De verdichting in de centra neemt toe. Hierdoor stijgt de druk op de openbare parkings en het openbaar domein.

Daarom is het aangewezen om bij het oprichten van woongebouwen minstens te voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privé-domein.

Al wie in onze gemeente een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw- of verbouwingswerken met betrekking tot woongelegenheden, moet een minimum aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein voorzien.

Algemeen bekeken dient per woongelegenheid anderhalve parkeerplaats te worden voorzien (afgerond naar boven). Bijvoorbeeld een ééngezinswoning waar men een inpandige garage en een parkeerplaats op de oprit voorziet, voldoet aan de parkeerverordening. Er zijn enkele uitzonderingen.

Enkel mits toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen én het betalen van een bepaalde som, kan hiervan afgeweken worden.

De parkeerverordening kan rechts op deze pagina onder documenten bekeken worden.