Ondersteunende en relancemaatregelen Hechtel-Eksel

Al vanaf de start van de coronacrisis zijn wij als gemeentebestuur bezig met de ondersteuning van specifieke doelgroepen: inwoners, verenigingen, handelaars. Daar waar tijdens de crisis eerder de nadruk lag op snelheid, informeren en faciliteren, wordt in de relanceperiode meer gekeken naar impulsen op de lange termijn. Op deze pagina ontdek je alle reeds getroffen én toekomstgerichte maatregelen.