Omgevingsvergunning / melding - milieu en natuur

Sinds 1 januari 2018 ging de omgevingsvergunning van start. Deze combineert o.a. de vroegere bouwvergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning.

De omgevingsvergunning omvat de volgende vijf luiken:

  • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • Verkavelen van gronden of bijstellen van een verkaveling (vroegere verkavelingsvergunning)
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische vergunning)
  • Wijzigen van kleine landschapselementen of vegetatiewijzigingen (vroegere natuurvergunning)

Op deze pagina van de Vlaamse Overheid vind je al heel wat informatie terug.