Hout

Hout wordt als afvalstof onderverdeeld in verschillende groepen: onbehandeld hout, behandeld hout, samengestHouteld hout en geïmpregneerd hout.

Voorwaarden

  • Houtafval kun je deponeren in de container 'hout' op het recyclagepark. Let wel: hierbij is het noodzakelijk dat u plastic, glas, metaal en andere niet-houten materialen verwijdert.
  • Snoeihout is geen houtafval maar tuinafval.
  • Geïmpregneerd hout hoort niet thuis in de houtcontainer. Informeer bij de parkwachter waar je deze afvalsoort moet deponeren.

Terug naar boven

Procedure

Houtafval kun je afleveren op het recyclagepark.

Terug naar boven

Wat meebrengen

Je brengt je elektronische identiteitskaart (eID) mee naar het recyclagepark.

Terug naar boven

Bedrag

Afbreekhout= gratis

Terug naar boven

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E