Groenafval

Groenafval is een zuivere fractie. Het gaat uitsluitend om tuinafval: wortelstronken, struiken, gemaaid gras, takjes en twijgen (snoeihout), haagsnoeisel, onkruid, plantenresten, verwelkte bloemen, stro en hooi, afgevallen bladeren en dennennaalden, dennenappels, ...

Opgelet: Keukenafval hoort niet bij het groenafval!

 

fijntuinafval  snoeihout

Voorwaarden

 • Groenafval dat je niet zelf verwerkt, kun je kwijt in de groenafvalzak. Alles wat uit de tuin komt, zoals bladeren en grasmaaisel, mag in de speciale composteerbare groenafvalzak. De zakken zijn biologisch afbreekbaar en verteren mee met je groenafval. Ze zijn te verkrijgen aan de ontvangstbalie van het gemeentehuis.
 • Zet de zak vóór 6 uur 's ochtends buiten. Als het niet anders kan, doe je dat de avond voordien. Bied het groenafval goed zichtbaar voor de ophalers aan.
 • Gratis ophaling van snoeihout
  Snoeihout – takken en twijgjes die niet in de groenafvalzak kunnen – mag je altijd gratis meegeven met de 2-wekelijkse huis-aan-huisophaling van het groenafval. De takken mogen niet dikker dan 10 cm en niet langer dan 180 cm zijn. Bind je snoeihout met natuurtouw samen tot bundels van max. 25 kg.
 • Per inzamelbeurt mag maximaal 2 m³ aan groenafval worden aangeboden.

Terug naar boven

Procedure

 • Het groenafval wordt om de 2 weken huis huis aan huis opgehaald, alternerend met het huisvuil. 
  Raadpleeg je afvalkalender voor de juiste ophaaldata.
 • Je kan met je groenafval ook terecht op het recyclagepark.

Terug naar boven

Wat meebrengen

Je brengt je elektronische identiteitskaart (eID) mee naar het recyclagepark.

Terug naar boven

Bedrag

 • Huis-aan-huis: gratis
 • Recyclagepark: gratis (boomstronken tot 1m³)
 • De composteerbare groenafvalzakken kosten €2,5 voor een rol van 10 zakken van 40 liter.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het afleveren van boomstronken is gratis tot 1m³, daarna rechtstreeks af te voeren naar de handelaar.

 

boomstronk

Terug naar boven