Verkiezingen: stemmen met volmacht

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. In België geldt er een stemplicht voor de verkiezingen vanaf 18 jaar. Hierdoor bent u verplicht om uw stem uit te brengen.

Procedure

Wat kan u doen indien u belet bent om te gaan stemmen?

Indien u niet kan gaan stemmen dan dient u een volmacht te geven. De wettelijke redenen om volmacht te geven zijn vastgelegd in het kiesdecreet. Hieronder vindt u een overzicht van de redenen en de nodige documenten die u moet bijbrengen.

 

REDEN

NODIGE DOCUMENTEN

U kan niet komen stemmen omwille van medische redenen

Volmachtformulier + medisch attest

U verblijft in het buitenland voor uw beroep of om dienstredenen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U behoort tot het gezin waarvan iemand in het buitenland verblijft voor zijn/haar beroep of om dienstredenen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U moet werken op de dag van de verkiezingen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U of een gezinslid oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Volmachtformulier + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (A96b)

U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel

Volmachtformulier + attest van de directie van de strafinrichting

U kan niet stemmen omwille van uw geloofsovertuiging

Volmachtformulier + attest van uw religieuze overheid

U bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen

Volmachtformulier + attest van de directie van onderwijsinstelling

U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland

Volmachtformulier + attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (A96a)

 

Bijzonderheden: verblijf in het buitenland omwille van privéredenen + uitoefening beroep als schipper, marktkramer of kermisreiziger

Indien u tot één van deze categorieën behoort dient u een extra attest toe te voegen.

-       Verblijf in het buitenland omwille van privéredenen: Attest A96a

-       U oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger: attest A96b

Deze attesten dienen ter bevestiging voorgelegd te worden aan de burgemeester tezamen met de nodige bewijzen of met een verklaring op erewoord. Dit dient te          gebeuren vóór 12 oktober 2018.


Aan wie kan ik volmacht geven?

U kan aan iedere persoon boven de 18 jaar volmacht geven die voor dezelfde verkiezingen als u moet gaan stemmen. Deze persoon mag in een andere gemeente/stad wonen, maar dient wel te gaan stemmen in het stemlokaal dat op uw oproepingsbrief staat. 
Vb. de volmachtkrijger woont in Peer maar heeft volmacht voor u. Dan dient de volmachtkrijger te stemmen in het stemlokaal van Hechtel of Eksel (zoals vermeld op uw oproepingsbrief). 
De volmachtkrijger kan maar voor één kiezer met volmacht stemmen.


 

Hoe geeft de volmachtkrijger een geldige stem voor u?

De volmachtkrijger moet op de dag van de verkiezingen naar het stembureau gaan dat op uw oproepingsbrief staat vermeld. Hij dient aan de voorzitter van het stembureau volgende documenten voor te leggen:

-       Zijn eigen identiteitskaart

-       Zijn eigen oproepingsbrief

-       De oproepingsbrief van u (de volmachtgever)

-       Het volmachtformulier + bijgevoegd attest

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wat indien u geen volmacht wil geven of te laat bent om de volmacht nog te regelen?

Indien u geen volmacht wenst te geven of wanneer u te laat bent om dit te regelen dan heeft u twee mogelijkheden:

-       U kan uw oproepingsbrief en de nodige bewijzen binnenbrengen op de dienst burgerzaken.

-       U kan iemand anders uw oproepingsbrief en bewijzen laten afgeven aan de voorzitter in het stembureau waar u dient te stemmen.

De voorzitter van uw stembureau zal de voorgelegde bewijzen overmaken aan de vrederechter.

 

Wij raden ten sterkste aan uw oproepingsbrief en de nodige bewijzen vóór 12 oktober 2018 al binnen te brengen op de dienst burgerzaken wanneer u geen volmacht wenst te geven. Dit zorgt voor een vlotte gang van zaken op de dag van de verkiezingen.


REDEN

NODIGE DOCUMENTEN

U kan niet komen stemmen omwille van medische redenen

Oproepingsbrief + medisch attest

U verblijft in het buitenland voor uw beroep of om dienstredenen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U behoort tot het gezin waarvan iemand in het buitenland verblijft voor zijn/haar beroep of om dienstredenen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U moet werken op de dag van de verkiezingen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U of een gezinslid oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Oproepingsbrief + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel

Oproepingsbrief + attest van de directie van de strafinrichting

U kan niet stemmen omwille van uw geloofsovertuiging

Oproepingsbrief + attest van uw religieuze overheid

U bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen

Oproepingsbrief + attest van de directie van onderwijsinstelling

U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland

Oproepingsbrief + attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

 

Indien u meer informatie wenst kan u terecht op de gemeentelijke website www.hechtel-eksel.be, op de website www.vlaanderenkiest.be of op de dienst burgerzaken.

Terug naar boven

Contact

  • Bevolking
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 43
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00 en

van 13u30 tot 19u00