Inschrijving als niet-Belg

Als inwoner van België kan je als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen.

Voorwaarden

  • EU-burger: je kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of de verkiezingen van de Belgische leden van het Europees Parlement.
  • niet-EU-burger: met een wettig verblijf in België, kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen nadat je 5 jaar in België woont.

Terug naar boven

Procedure

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, moet je je in beide gevallen vooraf inschrijven. Dat kan alleen als je ouder bent dan 18 jaar en niet ontzet bent uit het kiesrecht.
Je inschrijving kan je alleen aanvragen in de periode tussen de laatste verkiezing en het opstellen van de kiezerslijst voor de komende verkiezingen. Voor de verkiezingen in 2018, moet je ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het schepencollege.
Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte).
Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.

Terug naar boven

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier :

- Inschrijving op kiezerslijst: EU-burger

- Inschrijving op kiezerslijst: niet-EU-burger

- Attest naleving grondwet: niet-EU-burger

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven