Kienvergunning

Het afleveren van kienvergunningen gebeurt voortaan niet meer door het gemeentebestuur, maar door de kansspelcommissie van de FOD Justitie. Dit betekent dat toekomstige aanvragen voor kienspelen aan de kansspelcommissie moeten worden gericht. De voorwaarden voor het houden van een kienspel zijn opgenomen in de Kansspelwet. Hierin wordt onder andere bepaald dat inrichters van dergelijke spelen over een vergunning moeten beschikken. Deze verplichting geldt echter niet voor kienspelen die occasioneel ingericht worden door een vereniging en waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Inbreuken op de Kansspelwet kunnen worden vastgesteld door de politie.
Wat betekent dit voor organisatoren van kienspelen?
- Organiseer je regelmatig kienspelen in een professioneel circuit en de opbrengst is louter commercieel, dan vraag je een vergunning aan bij de kansspelcommissie.
- Organiseer je met je vereniging een enkele keer per jaar een kienspel en de opbrengst ervan gaat naar de werking van je vereniging of een ander goed doel, dan hoef je geen vergunning aan te vragen.
Voor meer info of voor aanvragen kan je terecht op de website van FOD Justitie, Kansspelcommissie: www.gamingcommission.be.