Stemmen met volmacht

Op zondag 26 mei 2019 trekken we terug naar het stembureau en kiezen we voor een nieuw Vlaams Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Europees Parlement.

Voorwaarden

Elke burger, ouder dan 18 jaar, is verplicht om zijn stem uit te brengen. Indien je niet in de mogelijkheid bent om je stem uit te brengen op 26 mei 2019 dan kan je een volmacht te geven. Een volmacht kan gegeven worden aan elke persoon boven de 18 jaar. Deze persoon mag in een andere gemeente/stad wonen, maar moet wel komen stemmen in het stemlokaal dat op jouw oproepingsbrief staat.
Let op, de volmachtkrijger mag maar voor één kiezer met volmacht stemmen.

Terug naar boven

Procedure

In volgende gevallen kan er een volmacht gegeven te worden:

REDEN

NODIGE DOCUMENTEN

U kan niet komen stemmen omwille van medische redenen

Volmachtformulier + medisch attest

U verblijft in het buitenland voor uw beroep of om dienstredenen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U behoort tot het gezin waarvan iemand in het buitenland verblijft voor zijn/haar beroep of om dienstredenen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U moet werken op de dag van de verkiezingen

Volmachtformulier + attest werkgever of van de overheid

U of een gezinslid oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Volmachtformulier + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel

Volmachtformulier + attest van de directie van de strafinrichting

U kan niet stemmen omwille van uw geloofsovertuiging

Volmachtformulier + attest van uw religieuze overheid

U bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen

Volmachtformulier + attest van de directie van onderwijsinstelling

U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland*

Volmachtformulier + attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

 * Indien je geen bewijzen kan voorleggen van je tijdelijk verblijf in het buitenland dan kan je ook een verklaring op erewoord afleggen. Bij het volmachtformulier en het attest van tijdelijk verblijf in buitenland dien je ook de verklaring op erewoord toe te voegen.

 

Geef je een volmacht om te stemmen omdat je het beroep uitoefent van schipper, marktkramer of kermisreiziger of omdat je om privéredenen tijdelijk in het buitenland bent? Leg dan uiterlijk 24 mei 2019 je documenten voor aan de burgemeester.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wat indien u geen volmacht wil geven of te laat bent om de volmacht nog in orde te maken?

Indien u geen volmacht wenst te geven of wanneer u te laat bent om dit te regelen dan heeft u twee mogelijkheden:

- U kan uw oproepingsbrief en de nodige bewijzen binnenbrengen op de dienst burgerzaken.

- U kan iemand anders uw oproepingsbrief en bewijzen laten afgeven aan de voorzitter in het stembureau waar u dient te stemmen.

 

Wij raden ten sterkste aan uw oproepingsbrief en de nodige bewijzen vóór 24 mei 2019 al binnen te brengen op de dienst burgerzaken wanneer u geen volmacht wenst te geven. Dit zorgt voor een vlotte gang van zaken op de dag van de verkiezingen.


 

REDEN

NODIGE DOCUMENTEN

U kan niet komen stemmen omwille van medische redenen

Oproepingsbrief + medisch attest

U verblijft in het buitenland voor uw beroep of om dienstredenen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U behoort tot het gezin waarvan iemand in het buitenland verblijft voor zijn/haar beroep of om dienstredenen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U moet werken op de dag van de verkiezingen

Oproepingsbrief + attest werkgever of van de overheid

U of een gezinslid oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Oproepingsbrief + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel

Oproepingsbrief + attest van de directie van de strafinrichting

U kan niet stemmen omwille van uw geloofsovertuiging

Oproepingsbrief + attest van uw religieuze overheid

U bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen

Oproepingsbrief + attest van de directie van onderwijsinstelling

U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland*

Oproepingsbrief + attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

 * Indien je geen bewijzen kan voorleggen van je tijdelijk verblijf in het buitenland dan kan je ook een verklaring op erewoord afleggen. Bij het volmachtformulier en het attest van tijdelijk verblijf in buitenland dien je ook de verklaring op erewoord toe te voegen.

 

Terug naar boven