Registratie EU-burgers

Als inwoner van België kan je als EU-burger vrijwillig deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.

Voorwaarden

Als je wil deelnemen aan de verkiezingen, moet je je vooraf inschrijven. Dat kan alleen als je ouder bent dan 18 jaar en niet ontzet bent uit het kiesrecht.

Terug naar boven

Procedure

Om ingeschreven te worden op de kiezerslijst moet je het inschrijvingsformulier C1 vóór 28 februari 2019 indienen. U kan dit document persoonlijk komen indienen op de dienst burgerzaken (met vertoning van uw identiteitsdocument) of per post of per e-mail waarbij u een kopie van uw identiteitsdocument toevoegt.

Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat je voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het schepencollege.

Eenmaal ingeschreven ben je kiesplichtig. Dit wil zeggen dat je zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen, tenzij je wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte). Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.

Terug naar boven

Regelgeving

U kan hierover meer informatie vinden op de website: https://europeanelections.belgium.be of in de omzendbrief

Voor bijkomende informatie kan u zich ook wenden tot de dienst burgerzaken of u kan uw vraag ook stellen per e-mail: verkiezingen@hechtel-eksel.be

Terug naar boven

Contact

  • Bevolking
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 43
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00 en

van 13u30 tot 19u00