Arbeidskaart

Om lange wachttijden aan het loket te vermijden, vragen we om op voorhand een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingenzaken. Contactgegevens vind je in het kadertje aan de rechterkant.Arbeidskaart


Voorwaarden

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie moeten als werknemer in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.

Terug naar boven

Procedure

Aanvraagformulieren dienen ingevuld en gelegaliseerd te worden door de gemeenteadministratie, behalve indien de toekomstige werknemer nog in het buitenland verblijft. De arbeidskaart kan, na toekenning door dienst migratie, afgehaald worden bij de dienst vreemdelingen.

Terug naar boven

Wat meebrengen

Een pasfoto

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

  • personen, ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister en in het bezit van een verblijfsvergunning, geldig voor vijf jaar;
  • personen, gehuwd met een onderdaan van de Europese Unie erkende vluchtelingen;
  • personen die toegelaten zijn tot een verblijf van onbeperkte duur, ingevolge regularisatie of op basis van artikel 9, 3° van de wet van 15 december 1980.

Terug naar boven

Contact

  • Vreemdelingenzaken
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 79
  • E