Hechtel-Eksel investeert de komende 6 jaar € 26.359.000

01-02-2020

Om Hechtel-Eksel verder als kwaliteitsvolle thuisgemeente te ontplooien, werkten we in 2019 hard aan een nieuw meerjarenplan 2020-2025. Een uitdagende oefening. Gelukkig stonden we er niet alleen voor. Via een burgerpeiling en gesprekstafels dachten jullie, Hechtel-Ekselaren, met ons mee.

Jullie input en die van onze diensten en management goten we in ambitieuze doelstellingen en projecten: een meerjarenplan gefocust op duurzame oplossingen voor een kwaliteitsvolle thuisgemeente. Om dit plan optimaal uit te rollen, voorzien we € 26.359.000. Iedereen heeft de werken aan De Schans al gezien, maar we hebben nog veel meer voor Hechtel-Eksel in petto:

Optimale, klantgerichte gemeente

  • Om onze inwoners efficiënter verder te helpen, ontwikkelen we één centraal loket.
  • Nieuw is het werken op afspraak waarmee we files in het gemeentehuis willen vermijden.
  • Dankzij verdere digitalisering van onze diensten vindt de inwoner sneller wat hij/zij zoekt.
  • De duurzame renovatie van De Schans blijft een prioriteit. Oplevering is voorzien in 2021.
  • Door middel van participatieprojecten geven we inwoners een centrale rol in het beleid.

Vlot, veilig en groen

  • Met de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten profileren we ons meer en meer als fietsgemeente en verbinden we het centrum met onze wijken.
  • School-, woon- en werkomgevingen worden veiliger door het stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag.
  • Om onze gemeente gezellig en groen te houden, streven we naar een kwaliteitsvol, betaalbaar woonaanbod met ruimte voor groen en water.
  • Investeringen in duurzaam (ver)bouwen, zuinig water- en energiegebruik en duurzame energie moeten de energieneutraliteit in Hechtel-Eksel bevorderen.
  • Dankzij een centraal aanspreekpunt en de promotie van bestaande meldpunten voeren we een actief dierenwelzijnsbeleid.

Beleving op het hoogste niveau

  • We investeren fors in sport en beweging. Zo wordt de tennis- en voetbalinfrastructuur grondig vernieuwd.
  • Cultuur blijft ook belangrijk. De digitalisering van de bibliotheek moet van de bib nóg meer een plek maken die inwoners ondersteunt in het aanscherpen van hun mediawijsheid.
  • Ook voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, senioren of personen met een beperking werken we een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief activiteitenaanbod uit.
  • We ondersteunen het verenigingsleven, zowel inhoudelijk als financieel, bij de organisatie van projecten en initiatieven.
  • Met Huis van het Kind creëren we een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar kinderen, jongeren en ouders met al hun vragen en zorgen terecht kunnen.

Kansen voor kansarmen

  • Met verdere ondersteuning waarborgen we de kwaliteitsvolle hulpverlening van het OCMW.
  • De maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen verhoogt door een goede buurtwerking en integratie- en zorginitiatieven.
  • Voor onze senioren verzorgen we een nóg beter zorg- en hulpverleningsaanbod en creëren we aanvullende assistentiewoningen.
  • Onze betaalbare kinderopvang breiden we uit.
  • Kinderarmoede bestrijden, doen we met een concreet actieplan, waarbij kansarme gezinnen ontmoetings- en participatiekansen krijgen.

Troeven: ondernemerschap, toerisme en natuur

  • Investeringen in ons lokale winkelplatform en samenwerkingsverbanden moeten ondernemerschap stimuleren.
  • Met Bosland in de hoofdrol bouwen we de toeristische beleving op regionaal niveau uit.
  • Om van Hechtel-Eksel een nog aantrekkelijkere gemeente te maken, zowel voor onze inwoners als voor onze bezoekers, investeren we in duurzaam natuurbeheer.

Meer cijfers aangaande de in het plan beschreven projecten vind je terug op hechtel-eksel.be/mjp2025