Tersana vzw: bodemsaneringsfonds vor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

09-07-2019

Helpen
Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus om haar klanten organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen.
Financiële steun
Naast het organisatorische luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.
Daarnaast zal Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.
Doelgroep
Tersana richt zich tot twee doelgroepen:
Professionelen: garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar, na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn;
eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf.
Als je verwacht in aanmerking te komen voor het fonds, raden wij ten sterkste aan om informatie op te vragen bij Tersana.
Tersana neemt alle bodemsaneringszorgen over. Zo hoef je je niet bezig te houden met de complexe materie en kan je je volledig focussen op uw zaak. Daarnaast kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid ook nog eens genieten van de financiële tussenkomst die de kosten van je bodemonderzoek en -sanering drukken.
Meer informatie: www.tersana.be