Gesprekstafels over onze toekomst

10-01-2019

Begin deze maand viel bij 1400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de bus. Via deze vragenlijst polsen we naar de mening van onze inwoners over heel wat thema's die Hechtel-Eksel aanbelangen.

 

Heb je geen vragenlijst ontvangen maar wil je toch meedenken over de toekomst van onze gemeente ? Schrijf je dan in om deel te nemen aan de gesprekstafels die zullen doorgaan op dinsdag 26 februari om 19u30 in De Schans. 

 

Inschrijven kan online via www.hechtel-eksel.be/gesprekstafels.

 

De gegevens die we verzamelen uit de enquête en tijdens de gesprekstafels worden mee genomen in de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.