Ganzenbestrijding aan de Begijnenvijvers is nodig om schade te beperken

14-11-2017

Grote hoeveelheden Canadese ganzen en grauwe ganzen werden opgemerkt ter hoogte van de Begijnenvijvers. We noemen deze ganzen ook zomerganzen. Zomerganzen zijn ganzen die hier het hele jaar aanwezig zijn en in de zomer in het wild broeden. Doordat er te veel en steeds meer zomerganzen zijn, veroorzaken ze ecologische en economische schade.

- Ze bedreigen de inheemse biodiversiteit door vernieling van habitat, agressief gedrag, verdrukking van inheemse soorten, ziekteoverdracht, het ontstaan van bastaardsoorten, ... Door vertrappeling en begrazing verdwijnen ook water- en oeverplanten. Mest van de dieren is plaatselijk zo overdadig dat het water vervuild geraakt: het water wordt zo voedselrijk dat sommige plantensoorten verdwijnen.
- Ze veroorzaken schade aan land- en tuinbouwgewassen (gras- en akkerland). Ganzen vinden rust en veiligheid op het water, maar het zijn grazers en ze zoeken hun voedsel dus op het land. Vraat door zomerganzen in landbouwgebieden leidt tot grotere schade dan van winterganzen omdat ze zich net in het kwetsbare groeiseizoen in groep in dezelfde omgeving concentreren.
- Ze veroorzaken overlast in recreatie- en natuurgebieden door vervuiling van graslanden, ligweides, begraafplaatsen, (zwem)water, natuurgebieden, parken, …

Om de overlast voor de natuur en om de recreanten van de Begijnenvijvers te beschermen, besliste de gemeente Hechtel-Eksel om over te gaan tot bestrijding van ganzen. Dit gebeurt na het plaatsen van een preventieve maatregelen onder de vorm van een imitatieroofvogel om de ganzen te verjagen.

In de periode van 16 november 2017 tot en met 31 december 2017 zullen de jagers van de Wildbeheereenheid De Zandhaas dan ook jagen op de ganzen met vuurwapens. Zij zullen dit voornamelijk doen in de vroege en late uren. Uiteraard beschikken alle jagers over het vereiste jachtverlof en jagen zijn met de nodige voorzichtigheid naar de recreanten toe.