Inlichtingenformulier buurtverenigingen

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende buurtverenigingen via het inlichtingenformulier voor buurtverenigingen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

Contact

  • Cultuur
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 11 83
  • E