Samenstelling schepencollege

Het college is samengesteld uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. 

Het college vergadert in besloten vergadering, wekelijks op maandagnamiddag. 

Samenstelling

Jan Dalemans

Burgemeester

HE Lijst Burgemeester

Contact:

jan.dalemans@hechtel-eksel.be

0475 42 40 93 

Voor afspraak: 011 73 01 73

Bevoegdheden:

 • politie en veiligheid
 • burgerzaken
 • beleidsplanning, financiën-budget
 • ruimtelijke ordening, stedenbouw
 • personeel, organisatie, dienstverlening, klantgericht beleid
 • e-governement, digitalisering
 • perscommunicatie, communicatie, onthaal
 • protocollaire feesten
 • jacht

Nele Lijnen

Eerste Schepen

HE Lijst Burgemeester 

Contact: 

nele.lijnen@hechtel-eksel.be

0486 13 09 18

Bevoegdheden:

 • Bosland
 • economie, vrijetijdseconomie
 • KMO-beleid, ontwikkeling, acquisitiebeleid
 • sport
 • gezinsbeleid
 • kinderopvang

Theo Martens

Tweede Schepen

HE Lijst Burgemeester 

Contact:

theo.martens@hechtel-eksel.be

0495 18 40 75

Bevoegdheden:

 • mobiliteit, openbaar vervoer
 • natuur, milieu
 • duurzaamheid
 • juridische aangelegenheden
 • internationale samenwerking, partnersteden
 • wonen
 • landbouw, plattelandsontwikkeling
 • dierenwelzijn
 • buurtwerking

Jacky Snoeckx

Derde Schepen

HE Lijst Burgemeester

Contact:

jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be

0495 50 28 11

Bevoegdheden:

 • openbare werken
 • patrimonium
 • recyclage
 • begraafplaatsen
 • nutsvoorzieningen
 • waterzuivering

Kelly Leenaerts

Vierde Schepen

HE Lijst Burgemeester 

Contact:

kelly.leenaerts@hechtel-eksel.be

Bevoegdheden:

 • jeugd
 • cultuur
 • heemkunde, erfgoed
 • beleid voor mensen met een beperking
 • participatie
 • evenementen 
 • vrijwilligers

Johan Feyen

Voorzitter BCSD

HE Lijst Burgemeester 

Contact

johan.feyen@hechtel-eksel.be

0476 65 12 16 

Bevoegdheden:

 • gezondheidszorg
 • senioren
 • armoedebestrijding
 • gelijke kansen
 • bibliotheek
 • scholen, onderwijs
 • erediensten

Robert Verheyen

Algemeen directeur

Contact:

robert.verheyen@hechtel-eksel.be

011 73 40 37