Besluit_ABB_personeelsorganogram

Besluit van de gouverneur houdende klacht tegen de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van Hechtel-Eksel van 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van het personeelsorganogram en de personeelsformatie.