Besluit Gouverneur: Opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterwegen

Op de advies van de Vlaamse Droogtecommissie wordt met onmiddellijke ingang het captieverbod op de ONbevaarbare waterlopen ingetrokken.

De waterpeilen staan wel nog steeds historisch laag voor wat betreft deze periode van het jaar, dus zuinigheid en verstandig omspringen met deze waterlopen is aangewezen.

 

Het captatie- en recreatieverbod op de kanalen Bocholt-Herentals, Beverlo en de Zuid-Willemsvaart blijft wel nog van kracht. 

 

U kan hiet besluit hier nalezen.