AR Peter Nagelmaekersstraat, Henri Essersstraat en Jacques Geurtsplein

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van de Gemeenteraad, gedagtekend op 28 oktober 2014, met als onderwerp "Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het invoeren van een doodlopende straat in de Peter Nagelmaekersstraat en in de Henri Essersstraat en het invoeren van een parkeerverbod op het Jacques Geurtsplein", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 30 oktober 2014.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het reglement hier nalezen.