Project Ruimte Voor Bomen

Onze gemeente maakt 'Ruimte voor Bomen'

Op 21 november 2017 heeft onze gemeente aan de sint-Trudokerk in Eksel haar eerste klimaatboom aangeplant in het kader van het project 'Ruimte voor Bomen'. Deze boom vormt de start van enkele bomenprojecten en plantacties in onze gemeente.

Iedereen is bezorgd over het klimaat. Klimaatverandering is een probleem dat hoog op de agenda staat. Wereldwijd veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen, economie en levenskwaliteit, maar ook op lokaal vlak merken we verandering zoals stijgende temperaturen, heftige stortbuien met lokale wateroverlast, langere droge periodes voor de landbouw,…

Onze gemeente ondertekende een engagementsverklaring waarin wij ons engageren om de komende 5 jaar een bomenplan op te maken. Hiermee verankeren we investeringen in nieuwe bomen en een correct onderhoud van bestaande bomen in ons beleid.

Onze gemeente zal in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen een bomenvisie opstellen, bomenprojecten uitwerken en klimaatbomen planten op geschikte locaties in de openbare ruimte. De klimaatbomen geven onze gemeente een extra duwtje in de rug om de CO2-uitstoot terug te dringen en het klimaat te verbeteren.

'Ruimte voor Bomen' biedt een van de vele antwoorden. Onze gemeente zal in samenwerking met Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen effectief bomen aanplanten. Bomen hebben heel wat positieve functies op vlak van klimaat, biodiversiteit, gezondheid,… Ze dragen bij aan een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Vertalen we deze waarde in geld, dan betalen bomen zich dubbel en dik terug.

Bomen zorgen voor ons, maar wij moeten ook zorg dragen voor bomen.

Voor meer info over het project 'Ruimte voor Bomen' en voor een overzicht van de positieve functies van bomen kan u terecht op www.ruimtevoorbomen.be.


Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00