Emotikan

Voelen onze kinderen zich goed in hun vel? Weten ze dat ze hun emoties mogen en kunnen tonen? Met het project 'Emotikan' zet het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een heel jaar lang in op het welbevinden van kinderen. En geeft het LOK aan dat 'emotie kan'.
Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Het gaat over lekker in de vel zitten en tevreden zijn met je leven.  Een goed of slecht welbevinden kan invloed hebben op je dagelijks leven, op je school en vrijetijdsgebeuren.
Kinderen stellen charter op
En dus is het LOK gaan aankloppen bij de kinderraad en hebben ze aan deze kinderen gevraagd wat zij verstaan onder 'welbevinden'. In negen stellingen verwoordden ze wat ze belangrijk vinden om zich goed in hun vel te voelen en dit goot het LOK in een charter.
Bij de kick-off van het project werd aan onze scholen en verenigingen gevraagd om dit charter te ondertekenen en op die manier aan te geven dat ook zij aandacht hebben voor het welbevinden van hun kinderen.
Scholen werken ook mee
En ook onthaalouders en leerkrachten zetten hun schouders onder dit project. Elke onthaalouder in onze gemeente kreeg een kubus met prenten. Aan de hand van foto's van kinderen, die emoties tonen, proberen ze peuters al een eerste inzicht te geven in emoties, zoals blij, bang, boos en verdrietig.
Diezelfde prenten komen in de kleuterklas aan bod. Spelletjes rond emoties maken dit onderwerp bespreekbaar. Voor de kinderen van het lager onderwijs zijn lespakketten uitgewerkt op maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de derde graad van het lager onderwijs komt dus ook cyberpesten en seksualiteit aan bod.
Dik ok!
Gevoelens tonen is 'dik ok'. Dat zingt 'Roodvonk' in een lied dat speciaal geschreven werd voor het project 'Emotikan'. Iedereen die zich inzet voor dit project, krijg deze unieke cd. Imana Truyers is de meter van het project. Deze atlete uit Hechtel-Eksel is bijzonder trots dat ook zij zich op deze manier mag inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed voelen in hun vel.

Vanaf 3 november kan je de cd en het charter komen afhalen op het vrijetijdsloket!

Contact