Premie Interreg project 2B Connect: ecologische groeninrichting bedrijventerreinen

De premie is er voor aanplantingen in het kader van ecologische groeninrichting van bedrijventerreinen binnen het Interreg project 2B Connect.

Interreg 2B Connect

Voorwaarden

 • Bedrijven moeten beschikken over een groenplan opgemaakt binnen het Interreg project 2B Connect.
 • Enkel beplanting die voorkomt op het desbetreffende groenplan komt in aanmerking.
 • De premie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen. Verplichte heraanplantingen/heraanleg groenbuffers i.k.v. vergunningen komen niet in aanmerking.
 • De gesubsidieerde aanplant dient minimum 5 jaar in goede staat gehouden te worden

Lees eerst het volledige subsidiereglement vooraleer je een aanvraag indient.

Terug naar boven

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier, ten laatste 1 jaar na factuurdatum en ten laatste op 31 december 2018.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen

 • Het aanvraagformulier
 • Factuur van aankoop van plantgoed/zaaigoed
 • Overeenkomst gesloten in het kader van het Interreg project 2B Connect
 • Groenplan opgemaakt in het kader van het Interreg project 2B Connect (incl. plantenlijst)

 

Terug naar boven

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de totale aankoopprijs van de planten of zaden, met een maximum van €500.

Terug naar boven

Contact

 • Milieu
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 58
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00