signalisatie

Hoe een vergunning aanvragen voor een container of signalisatie? Voor een aantal zaken heb je een voorafgaandelijk vergunning nodig. Wanneer de plaatsing van een container,… of de uitvoering van werken verkeershinder kan veroorzaken dan moet deze verkeersbelemmering passend gesignaleerd worden. Daarvoor moet een signalisatievergunning aangevraagd orden. Die 'signalisatie' - vergunning bepaalt welke signalisatie op welke wijze moet geplaatst worden en moet vooraf bekomen worden.

De signalisatievergunning staat los van de toelating die men desgevallend moet bekomen van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken zelf uit te voeren. Het niet naleven van de vergunningsplicht kan leiden tot het onvoldoende signaleren van een verkeershinder en daardoor mensen in gevaar brengen en is bijgevolg strafbaar of de mobiliteit onaanvaardbaar verstoren.

 

Aanvragen signalisatie

 

Signalisatie vergunning – vergunning in kader van verhuis, leveringen en privé werken met inname openbaar domein / parkeerplaatsen.

 

Signalisatie vergunning – vergunning in kader van van werken met inname van het openbaar domein.

 

Contact

  • Signalisatie
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 76
  • E