Lokale economie

De dienst lokale economie wil een aanspreekpunt zijn voor de ondernemers in Hechtel-Eksel en hun vragen of klachten centraliseren. Daarnaast wil de dienst een lokaal economisch beleid op poten zetten en een aantal administratieve procedures afhandelen. Voor aangelegenheden die het lokale niveau overstijgen verwijst de medewerker door naar andere bevoegde instanties. Alle inwoners van Hechtel-Eksel kunnen hier terecht met vragen over lokale economie en middenstand, de weekmarkten en de kermissen.

Contact

  • Lokale economie
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 63
  • E