Mantelzorgtoelage

Krijg je hulp van iemand van je familie, vrienden of buren om naar de winkel te rijden, eten te maken, de was te doen, met je papierwerk of om je gezelschap te houden? Dan kan deze mantelverzorger eventueel recht hebben op een mantelzorgtoelage.

Voorwaarden:

  • Er moet minstens één mantelverzorger zijn.
  • De zorgbehoevende moet 65 jaar of ouder zijn.
  • Het inkomen van de zorgbehoevende moet onder een bepaalde grens liggen.
  • Je moet een vermindering van zelfredzaamheid hebben van minstens negen punten, deze punten bekom je door een aanvraag te doen voor een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

Contact

  • Seniorendienst
  • Don Boscostraat 8
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 89 12 12
  • E