Besluit_gouverneur_IGS

Besluit van de gouverneur houdende vernieting van het besluit van de gemeenteraad van Hechtel-Eksel van 29 januari 2019 houdende de goedkeuring van de afvaardiging stemgerechtigde leden en stemgerechtigde plaatsvervangers voor het beheerscomité IGS HELO