Besluit burgemeester: tijdelijke inzameling huishoudelijk

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het besluit van de burgemeester, gedagtekend op 25 juli 2018, met als onderwerp "Tijdelijke inzameling huishoudelijk afval op het recyclagepark", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 25e juli 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst milieu. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.