Tijdelijke reglementen

TPR19 Buurtfeest Henri Essersstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 21 januari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Henri Essersstraat op 26 januari 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 23e januari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

VB19 Buurtfeest Merelstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de verordening van de burgemeester, gedagtekend op 16 januari 2019, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Merelstraat op 19 januari 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 18e januari 2019.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Rhijnweg

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 28 december 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer in een gedeelte van de Rhijnweg", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet t Hechtel-Eksel, de 7e januari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR19 Buurtfeest Fazantenstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 28 december 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een buurtfeest in de Fazantenstraat op 11 januari 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e januari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven

TPR18 Drukjachten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 26 oktober 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de drijfjachten op everzwijnen tijdens de winter 2018 - 2019", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 26e oktober 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen

Terug naar boven