Tijdelijke reglementen

TPR17 Eindejaarsinkopen

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 1 december 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op een gedeelte van het Rode Kruisplein op 31 december 2017", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 1e december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR17 Kerstanimatie markten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 1 december 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van kerstanimatie op de markt van Eksel en Hechtel op 19 en 21 december 2017", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 1e december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR17 Kerstmarkt

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 1 december 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tijdens de kerstmarkt op 16 december 2017", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 4e december 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR17 Drijfjachten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 20 oktober 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tijdens de drijfjachten in de winterperiode 2017-2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e oktober 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR17 Geerstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 19 mei 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in de Geerstraat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e mei 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven