Tijdelijke reglementen

TPR18 Fruitboombedeling

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 9 februari 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de fruitboombedeling in de Kamertstraat op 24 februari 2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 13e februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR18 Cyclocross

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 9 februari 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens een cyclocross op 17 en 18 februari 2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 13e februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR18 Carnavalstoet Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 2 februari 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de carnavalstoet in Eksel op zondag 11 februari 2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR18 Carnaval De Zandkorrel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 2 februari 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de carnavaloptocht van de zandkorrel op vrijdag 9 februari 2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR18 Scholencarnaval Eksel

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 2 februari 2018, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op op de politie van het wegverkeer tijdens de scholencarnaval op vrijdag 9 februari 2018", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 7e februari 2018.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

TPR17 Geerstraat

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 19 mei 2017, met als onderwerp "Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in de Geerstraat", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 24e mei 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven