Bekendmakingen

Op 1 januari 2014 trad het gewijzigde artikel 186 van het Gemeentedecreet in werking. Dit artikel regelt de wijze van bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeente. Vanaf 1 januari moeten de reglementen en verordeningen van het gemeentebestuur bekendgemaakt worden op de website van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

De Hulpverleningszone Noord-Limburg maakt de lijst met besluiten bekend via de website van de zone.

De Politiezone Kempenland maakt de lijst met besluiten bekend via de website van de zone;

De regeling voor oefenvluchten op de Vliegbasis Kleine Brogel

Contact

  • Secretariaat
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 73
  • E