Masterplan 'Agter de berg'

 

Vorig jaar werd gestart met de opmaak van een masterplan voor het sport- en recreatiegebied aan de Hoefstraat - Lupinestraat. Verschillende sport- en recreatieve activiteiten zijn hier gesitueerd in een groen kader: voetballen, atletiek, spelen, skaten, lopen, verblijven, …. Het gemeentebestuur wil hier meer mogelijkheden geven aan toeristen, recreanten en het verenigingsleven. Tegelijkertijd moet de plek meer sfeer en uitstraling krijgen.

Het masterplan omvat een inrichtingsvisie voor de ontwikkeling van dit gebied met ruimte voor bestaande en nieuwe activiteiten en met aandacht voor de relaties met Hechtel-centrum en Hoef. Op basis van de gesprekken met de betrokken verenigingen en organisaties maar ook de analyse van de bestaande toestand en de juridisch-planologische context werden ontwikkelingsconcepten uitgewerkt. De natuur fungeert als kader, het padennetwerk zorgt voor toegankelijkheid en leesbaarheid en de gebouwen en activiteiten worden gebundeld en gekoppeld aan de nieuwe ontsluitingsstructuur.

Het masterplan werd reeds voorgesteld aan de betrokken jeugd- en sportverenigingen, de inwoners van de woonkern Hoef en de GECORO. De samenwerking met de buurt en de gebruikers is belangrijk om tot een gedragen plan te komen. Daarom werd beslist om een openbaar onderzoek te organiseren van 1 december tot en met 31 december 2013. De plannen zullen tijdens deze periode ter inzage liggen op de dienst Bouwen en Wonen. Je kan de plannen komen inkijken en jouw op- of aanmerkingen overmaken aan het gemeentebestuur.

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00 en

van 13u30 tot 19u00