13.06.2019 De Heerdgang 3

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019054710

Referentie gemeente:

OM2019/00097

 

Sven Dalemans en Katrien Mulders, Abdissenstraat 7 bus 2.01 te 3510 Hasselt, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning met volgende afwijking op de geldende verkavelinsvoorschriften:

  • Kroonlijsthoogte 5,60m in plaats van 4,80m.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Heerdgang 3 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 502D.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 14/06/2019 tot en met 13/07/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).