07.06.2019 Hoevestraat 4

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie
omgevingsloket: OMV_2019069094
Referentie gemeente: OM2019/00104
Croymans Helga, Hoevestraat 4 te 3940 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag
ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort beschreven gaat het over het afbreken bestaande veranda en vervangen
door tuinkamer.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoevestraat 4 te 3940
Hechtel-Eksel en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie E, perceel 528X.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college
van burgemeester en schepenen.
Reden openbaar onderzoek: het afbreken bestaande veranda en vervangen door
tuinkamer met volgende afwijking op de verkaveling 36/V/21 dd. 03/06/1964:
• Plat dak i.p.v. een dakhelling begrepen tussen 25° en 50°.
De aanvraag ligt van 07/06/2019 tot en met 06/07/2019 ter inzage bij de dienst
Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940
Hechtel-Eksel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de
aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan
analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of
digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het
gemeentehuis tel. 011 73 01 53.