31.05.2019 Stationsstraat 73 bus A

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019065745
Referentie gemeente: OM2019/00098

Vleeschouwers Mara, Wateringstraat 4 te 3920 Lommel
heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning in half open bebouwing en een carport tuinberging met volgende afwijking op de verkavelingsvoorschriften :
- Inplanting tegen de linker- en achterste perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 73 bus A te 3940 Hechtel-Eksel,
en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceel 614F4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 31/05/2019 tot en met 29/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO – tel. 011 73 01 58 MIL).