24.05.2019 De Heerdgang 55

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019055414

Referentie gemeente:

OM2019/00088

 

Evrim Arman en Funda Arman, Ekselsebaan 18 bus 2 te 3940 Hechtel-Eksel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met carport en vrijstaande tuinberging met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften:

- Inplanting carport gelijk met voorgevel tegen rechterperceelsgrens zonder schriftelijk akkoord aanpalende eigenaar.

- Hoogte carport 3,35m in plaats van 3,00m.

- Breedte inrit ±5,80m in plaats van 4,00m.

- Inplanting bijgebouw tegen de rechter en achterste perceelsgrens zonder schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Heerdgang 55 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, perceel 502P2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 24/05/2019 tot en met 22/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53)