15.05.2019 Eindhovensebaan 47

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019050882

Referentie gemeente:

OM2019/00083

 

Wim Vanhees en Vlaudia Claudia, Oude Barierstraat 9 te 3940 Hechtel-Eksel, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een open eengezinswoning, met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften:

  • Kroonlijsthoogte 6,65m in plaas van 6,00m.
  • Bouwbreedte 13,00m in plaats van 12,00m.
  • Hoogte haag 2,00m in plaats van 0,70m.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eindhovensebaan 47 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie E, perceel 409P2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 15/05/2019 tot en met 13/06/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).